header_featured

Vitaliteit verder onder druk door thuiswerken

03 juni 2021

HR-professionals zien de fysieke en mentale vitaliteit van medewerkers achteruitgaan, zo blijkt uit het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid van HR-netwerk PW. Dat wordt vooral duidelijk als je naar de invloed van thuiswerken kijkt. Het is het tweede onderzoek in coronatijd dat prof. Aukje Nauta en onderzoeker Cristel van de Ven van Factor Vijf uitvoerden in opdracht van PW. 

Groot verschil juni 2020 en maart 2021

In maart 2021, het tijdvak waarin het meest recente onderzoek is uitgevoerd, zien de onderzoekers veel meer negatieve invloeden van het langdurig thuiswerken dan in juni 2020. Toen zei ongeveer de helft van de ondervraagde HR-professionals dat thuiswerken een negatieve invloed heeft op de mentale en fysieke vitaliteit van medewerkers. Nu ziet maar liefst driekwart een negatieve invloed van thuiswerken op de mentale vitaliteit. Ook de fysieke vitaliteit zien ze verder achteruitgaan. 

71 procent ziet negatieve invloed thuiswerken op samenwerking

Ook andere facetten van duurzame inzetbaarheid (zoals leren & ontwikkelen, innovatie en vakmanschap) hebben volgens het onderzoek in maart 2021 zwaarder te lijden onder het thuiswerken dan in juni 2020. Opvallend is dat de respondenten nu ook een veel grotere negatieve invloed van thuiswerken op de samenwerking tussen medewerkers zien. In juni 2020 zag 59 procent een negatieve invloed op de samenwerking - ook al een behoorlijk aantal. Negen maanden later is dat zelfs 71 procent.

Met de productiviteit gaat het beter

‘We zien dus dat de lange duur van social distancing een steeds sterkere weerslag begint te krijgen op de onderlinge samenwerking’, concluderen de onderzoekers. Alleen met de productiviteit gaat het beter: in juni 2020 zag 29 procent van de respondenten een negatieve invloed van thuiswerken op productiviteit. in maart 2021 was dat nog maar 23 procent.

Organisaties, investeer in werkgeluk

Volgens Insights is niets zo bevorderlijk voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid als werkgeluk. Ook als je thuiswerkt. Nu zijn organisaties natuurlijk niet verantwoordelijk voor het geluk van hun medewerkers, maar wél voor het creëren van een cultuur waarin mensen verantwoordelijkheid pakken voor hun eigen werkgeluk en kunnen ontdekken wat ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. Meer weten? Bestel ons gratis magazine Van zelfinzicht naar werkgeluk. Hoe je prettiger én effectiever samenwerkt op afstand lees je in ons gratis e-book (Samen)werken op afstand | 7x hoe inzicht in gedragsvoorkeuren helpt 

Deel deze pagina